Hyvää Martin Luther Kingin päivää!

Tammikuun 3. maanantai on USA:ssa omistettu kansalaisoikeustaistelijan Martin Luther King Jr. muistolle. Päivä on erityisen merkityksellinen oppilaidemme kouluissa, sillä USA:n  boarding schoolien yksi tärkeimmistä arvoista on “diversity” eli moninaisuus & monipuolisuus, joista myös Martin Luther King Jr. unelmoi aikanaan ja piti kuuluisan puheensa “I Have a Dream”.

Koska aihe on tänään ajankohtainen niin ajattelimme UP:lla, että voisimme kertoa vähän lisää tämän hienon englanninkielisen sanan “diversity” merkityksestä ja sen ilmenemisessä nimeomaan boarding schooleissa.

people5 img_1593

Kerrotaan taustaksi nopeasti, että USA:ssa on yläaste- ja lukiotason opintoihin eli vuosiluokille 9-12 tarjolla nuorille kahdentyyppisiä kouluja; public schooleja (julkiset koulut) sekä private schooleja (yksityiskoulut). Universal Playersin kaikki oppilaat opiskelevat Pohjois-Amerikassa nimenomaan yksityiskouluissa. Yksityiskoulut voidaan jakaa edelleen mm. private day schooleihin, joita käydään päivisin niinkuin meillä Suomessakin koulua sekä boarding schooleihin, joissa opiskelun lisäksi myös asutaan ja harrastetaan koulun campuksella.

Boarding koulut ovat siis yksityisiä kouluja, jotka voivat valita kaikki opiskelijansa itsenäisesti, kun taas public schoolien opiskelijakunta määräytyy pääasiassa asuinpaikan mukaan. Olemme huomanneet UP:lla, että toisinaan suomalaiset saattavat mieltää yksityiskoulut paikoiksi, joihin valitaan opiskelemaan nuoria, jotka ovat “kaikki yhdestä muotista” ja saatetaan mieltää, että yksityiskouluissa opiskelee vain amerikkalaisia, hyvätuloisten perheiden lapsia. Tämä mielikuva ei kuitenkaan vastaa todellisuutta.

Boarding schoolit, joiden kanssa me UP:lla teemme yhteistyötä ovat kouluja, jotka haluavat tarjota monikulttuurisen oppimisympäristön, jossa erilaisista lähtökohdista tulevia nuoria rohkaistaan oppimaan toinen toisiltaan. Opetuksessa hyödynnetään monia eri opetusmetodeita ja pyritään ymmärtämään asioita globaalista näkökulmasta. Kouluissa opiskelee oppilaita useista eri osavaltioista ja maista, huolimatta siitä mikä on perheen taloudellinen tai kulttuurillinen tausta. Diversiteetti rikastuttaa keskustelua niin historian tunnilla, kuin myös koulun jalkapallojoukkueen pukukopissa.

Erilaisuudesta huolimatta boarding schoolien campuksille on pystytty luomaan tiivis yhteisöllisyys kaikkien oppilaiden ja henkilökunnan välillä. Dr. Kingin “dream” toteutuukin nykypäivänä aivan mahtavalla tavalla esimerkiksi juuri boarding schooleissa. Suomalaiset oppilaamme ovat kouluissaan myös tärkeässä tehtävässä omalta osaltaan tuomassa kouluihinsa toivottua diversiteettiä suomalaisuudellaan ja omalla persoonallaan ja taustallaan.

hebron-school-spirit

  • UP:n oppilaat Eeti ja Waltteri edutivat paikallisuutissa sekä kouluaan, että kotimaataan. Kuva: Eeti Rikkonen

green-team

  • Diversity & School Spirit