HIGH SCHOOL

Milloin kannattaa hakea vaihto-oppilaaksi UP Globalin ohjelmaan?

Meihin kannattaa olla yhteydessä heti kun vaihto-oppilaaksi lähteminen alkaa kiinnostaa. Alkuun nimittäin sovimme vaihto-oppilaskokemuksen suunnittelutapaamisen, jossa hakija ja perhe saavat paljon lisätieto vaihto-oppilasvuodesta ja eri mahdollisuuksista siihen liittyen.

High School Boarding: Hakuprosessi vaihto-oppilaaksi kannattaa aloittaa noin vuosi ennen suunniteltua vaihtoon lähtemistä. Näin varmistat, että ehdit tekemään tarvittavan UP Global hakemuspaketin ajallaan lähtöä edeltävän syksyn aikana.

High School Host Family: Ohjelmapaikat täytetään osallistumisjärjestyksessä, joten mitä aikaisemmin olet liikkeellä, sitä parempi. Hakuprosessi on järkevää aloittaa noin vuosi ennen suunniteltua vaihtoon lähtemistä. Näin varmistat paikkasi sinulle mieluisassa ohjelmassa. Ohjelmaan voi hakea niin pitkään, kun paikkoja riittää, joten koskaan ei ole liian myöhäistä olla yhteydessä. Maakohtaiset hakuajat vaihtelevat ja lisätietoa niistä saat kohdemaiden omilta sivuilta.

 

Kuka voi hakea vaihto-oppilaaksi?

High School Boarding: Ohjelmaan voi hakea heti peruskoulun 8. luokan jälkeen aina lukion tai ammattikoulun 2. luokkaan asti. Ohjelma on suunnattu 14–17-vuotiaille, joitakin yksityiskouluvaihtoehtoja on tarjolla myös jo 18 vuotta täyttäneille. Hyvä kielitaito ei ole edellytys, sillä monet yhteistyökoulumme ovat erikoistuneet kansainvälisten oppilaiden kielenopetukseen. Kielitaitoa ei tarvitse jännittää liikaa – sen oppii varmasti! Koulumenestyksessä ei ole tasovaatimusta, mutta kiitettävä koulumenestys katsotaan eduksi.

Boarding koulut odottavat oppilailta aktiivisuutta myös luokkahuoneen ulkopuolella. Hakija voi olla kiinnostunut huippu-urheilusta, harrastamisesta, useasta eri aktiviteetista tai taitolajista, kunhan on innostunut osallistumaan – yksityiskoulut tarjoavat tähän upeita mahdollisuuksia!

High School Host Family: Ohjelmaan voi hakea heti peruskoulun jälkeen, lukiosta tai ammattikoulusta. Pääasia on, että vaihto-oppilaaksi hakevalla on täysipäiväinen koulupaikka Suomessa. Ohjelmamme on suunnattu 14–18-vuotiaille, ikärajat kuitenkin vaihtelevat hieman kohdemaan mukaan. Jokaisessa kohdemaassa edellytys on, että koulumenestys on vähintään keskitasoa, eli lukuaineiden keskiarvo on noin 7.5. Jokaisen hakijan tilanne arvioidaan kuitenkin hakijakohtaisesti. Kielitaitovaatimukset vaihtelevat kohdemaittain, esimerkiksi USA:han lähtevien kielitaito arvioidaan englannin kielen tasokokeella ennen vaihtoon lähtöä. Tärkeintä on hakijan oma innokkuus ja motivaatio lähteä vaihto-oppilaaksi kokemaan jotain uutta – oma asenne ratkaisee!

 

Voinko vaikuttaa vaihtokokemuksen maantieteelliseen sijaintiin ja päästä vaihto-oppilaaksi esimerkiksi kaupunkiin tai rannikolle?

High School Boarding: Kyllä, voit vaikuttaa tulevan koulusi maantieteelliseen sijaintiin.

High School Host Family: Kyllä voit. Maantieteelliseen sijaintiin liittyvien toiveiden suhteen ohjelmassa on kohdemaakohtaisia eroja. Kanadan ja Uuden-Seelannin ohjelmissa voit valita koulun, joka sijaitsee mieleisellä alueella esimerkiksi rannikolla tai kaupungissa. Espanjan ohjelmassa voit valita alueen (esim. Madridin tai Leonin alueen). Yhdysvalloissa puolestaan voit tehdä lisämaksusta alue- tai osavaltiotoiveen.

Mitä tarkoittaa boarding school?

Boarding school on yksityinen sisäoppilaitos, jossa asutaan koulun oman kampuksen asuntolassa. Yksityiskoulujen kampukset ovat samanlaisia kuin USA:n yliopistojen kampukset, mutta oppilasmäärältään pienempiä. Kampukselta löytyy lähes kaikki tarvittava päivittäiseen elämään, mm. luokkahuoneet, ruokala, kirjasto, health center sekä puitteet urheilun ja vapaa-ajan harrastamiseen. Opetus on laadukasta ja yksilöllistä, soveltuen minkä tahansa tasoiselle opiskelijalle.

Mitä eroa on High School Boarding ja High School Host family -ohjelmilla?

High School Boarding: Opiskelet laadukkaassa yksityiskoulussa ja kouluvalinnalla pääset vaikuttamaan moneenkin asiaan: maantieteelliseen sijaintiin, mieluisan koulun valintaan, tarjolla oleviin oppiaineisiin, harrastuksiin ja urheiluun. Vaihtovuoden aikana asut koulun kampuksella sijaitsevassa asuntolassa.

High School Host Family: Asut valitsemassasi kohdemaassa isäntäperheen luona ja käyt paikallista lukiota. Ohjelma perustuu isäntäperheiden olemassaololle, näin ollen oppilas ei voi ennakkoon tietää millaisessa perheessä hän vaihtovuotensa tulee viettämään, minkä kokoinen koulu on tai mitä harrastusvaihtoehtoja koulussa on tarjolla. Osassa kohdemaista, kuten Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa koulu valitaan ennakkoon, ja näin ollen pääset vaikuttamaan esimerkiksi tarjolla oleviin harrastusmahdollisuuksiin.

Voiko kaverin kanssa lähteä samaan paikkaan?

High School Boarding: Joissain tapauksissa on mahdollista lähteä kaverin kanssa samaan paikkaan.

High School Host Family: Kyllä, Uuden Seelannin ja Kanadan ohjelmissa voi valita sijainnin ja lähteä kaverin kanssa samaan koulupiiriin tai kouluun. Muissa ohjelmissa sijoituspaikka valikoituu vapaaehtoisten isäntäperheiden mukaan, joten sijoitus kaverin kanssa samaan paikkaan on epätodennäköistä.

Kuinka tärkeää koulunkäynti on vaihtokokemuksen aikana?

High School Boarding: Koulunkäynti on tärkein asia vaihtovuotta. Yksityiskoulussa kaikki on rakennettu koulun ja opiskelun ympärille. Yksityiskouluissa on tasokasta opetusta, pienet luokkakoot, study hall ja tutorit oppimisesi apuna – kaikki hienosti yhteen sovitettuna. Opintojen vaikeustasoon voi vaikuttaa omilla kurssivalinnoillaan.

High School Host Family: Koulu on olennainen osa vaihto-oppilaskokemusta ja ohjelmaan osallistumisen edellytys on, että vaihto-oppilas käy koulua paikallisten nuorten tapaan vaihtokokemuksensa aikana. Jokaiselle kokemus on henkilökohtainen, mutta yleisesti ottaen vaihto-oppilaamme ovat pitäneet koulunkäyntiä vaihtokokemuksensa aikana helpompana kuin koulunkäyntiä Suomessa. Alussa vieras kieli saattaa kuitenkin aiheuttaa jonkin verran lisätyötä.

Opiskelun ohella, koulu on loistava paikka tutustua ihmisiin ja luoda kaverisuhteita. Monessa kohdemaassa koulun ympärillä tapahtuu opiskelun lisäksi myös paljon muuta; on erilaisia klubeja, harrastusmahdollisuuksia ja tapahtumia. Nämäkin asiat huomioon ottaen, koulunkäynti on tärkeää ja keskeisessä osassa vaihtokokemusta.

Voinko jatkaa harrastuksiani, kuten urheilua, vaihdon aikana?

High School Boarding: Tämä ohjelma on juuri sinulle, joka haluat varmistaa harrastuksesi tai urheilun jatkumisen vaihtokokemuksen aikana. Sinun ei kuitenkaan tarvitse olla minkään tietyn lajin harrastaja.

Ohjelmamme sopii urheilijoiden ja aktiiviharrastajien lisäksi kenelle vain, joka haluaa olla osana boarding koulun tarjoamia mahdollisuuksia.

High School Host Family: Perinteisessä vaihtovuosiohjelmassa ei taata tietyn harrastuksen tai urheilun jatkumista, mutta niitä voi toki toivoa ja se on myös suositeltavaa. Kanadan ja Uuden-Seelannin ohjelmissa voi vaikuttaa harrastuksen tai urheilun jatkumiseen valitsemalla koulun, joka niitä tarjoaa.

 

Koska vaihtokokemus alkaa ja loppuu sekä voiko sen aikana valmistua?

High School Boarding: Yleensä lukuvuosi kestää noin 9-10 kk, alkaen elo-syyskuussa ja päättyen kesäkuun aikana. UP Globalin tarjoamissa yksityiskouluissa voi myös opiskella valmistumiseen asti. Pohjoisamerikkalaisella tutkintotodistuksella voit hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin niin Suomessa, kuin muuallakin maailmassa. Lue lisää Suomen yliopistojen hakukelpoisuudesta Opintopolku.fi -sivustolta.

High School Host Family: Lähtöajat vaihtelevat kohdemaasta ja ohjelman pituudesta riippuen. Ohjelmavaihtoehtojen kesto vaihtelee 3-10 kk välillä. Perinteisessä vaihto-oppilasohjelmassa kokemus kestää siis enintään lukuvuoden, eikä koulusta voida luvata valmistumista, vaikka vaihto-oppilaana opiskelisi high schoolin viimeisellä vuosiluokalla. Kanadan ja Uuden-Seelannin ohjelmaa voi jatkaa useamman vuoden ja myös valmistua.

Lukuvuosi kestää noin 10 kk, alkaen elo-syyskuussa ja päättyen kesäkuun aikana. Lukukausi kestää noin 5 kk, alkaen heinä-syyskuussa tai tammikuussa ja päättyen joulukuussa tai kesäkuussa.

Poikkeuksena on Uudessa-Seelanti, koska siellä noin 10kk kestävä lukuvuosi alkaa tammikuussa päättyy joulukuussa. Noin 5 kk kestävä lukukausi, alkaa heinäkuussa tai tammikuussa ja päättyy joulukuussa tai kesäkuussa.

Voiko sukulaiseni tai ystäväni vierailla luonani vaihdon aikana tai voinko käydä vaihtokokemuksen aikana kotona Suomessa?

High School Boarding: Kyllä, sukulaisesi tai ystäväsi voivat vierailla luonasi, kunhan asiasta on sovittu yhdessä koulun kanssa. Loma-aikoina (Thanksgiving break, Christmas break & Spring break) voit vierailla kotona Suomessa tai matkustaa yhdessä sukulaistesi tai ystäviesi kanssa.

High School Host Family: Pääsääntöisesti sukulaisten ja ystävien vierailu vaihto-oppilaan luokse vaihtokokemuksen aikana ei ole suositeltavaa. Suosittelemme että vierailut ajoittuvat vaihto-oppilasohjelman loppuun tai vieraiden kanssaan matkustetaan kohdemaassa ohjelman päätyttyä. Vierailulle täytyy olla aina UP Globalin, vastaanottavan organisaation tai koulun ja isäntäperheen lupa.

Miten oppivelvollisuuden laajentuminen vaikuttaa vaihto-opiskeluun?

Oppivelvollisuusiän nouseminen 18 vuoteen ei vaikuta vaihto-oppilaaksi lähtemiseen. Tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi oppivelvollisuuden suorittamisen voi keskeyttää, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai muutoin voidaan katsoa, että hän suorittaa oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana.

Miten varaan lennot?

Koulupaikkasi ja koulun alkamisajankohdan ja mahdollisen isäntäperheen varmistuttua, voit varata lennot itsenäisesti ja päästä näin kilpailuttamaan hintoja ja hyödyntämään mahdollisia kertyneitä lentopisteitä. Lisäksi UP Global toimii yhteistyössä KILROY:n kanssa, joka avustaa lentovarausten tekemisessä ja muissa matkajärjestelyissä näin halutessasi.

Miksi valitsisin UP Globalin?

Yli 20 vuoden kokemuksemme ja ammattitaitomme ansiosta osaamme suositella jokaiselle parhaiten sopivia ohjelmia hakijan toiveiden ja profiilin perusteella. Olemme täysin suomalainen organisaatio. Emme käytä kolmansia osapuolia vaan toimimme suoraan koulujen ja paikallisten organisaatioiden päättäjien kanssa.

Jokainen oppilas ja perhe ovat meille erikoistapaus. Ymmärrämme, että kaikilla hakijoillamme on omanlaisensa tausta ja erilaiset tulevaisuuden suunnitelmat. Nämä yksilölliset tekijät ovat meille tärkeitä asioita, jotka otamme huomioon jokaisen hakijan ja perheen kohdalla erityisellä tarkkuudella.

Yli 95% perheistämme suosittelee ohjelmiamme. Tyytyväinen oppilas ja perhe on tärkein tavoitteemme!

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Autamme mielellämme, kysy meiltä lisää täältä!

Unohtumaton vaihtovuosi ulkomailla

Toimintamme on ainutlaatuista koko maailmassa ja nyt myös taloudellisesti mahdollista entistä useammalle nuorelle.

Tilaa esite!

Copyright 2019 Universal Players Global. Site by JCO Digital.