HIGH SCHOOL

Milloin kannattaa hakea paikkaa UP Globalin ohjelmaan?

Hakuprosessi kannattaa aloittaa noin vuosi ennen suunniteltua vaihtoon lähtemistä. Näin varmistat, että ehdit tekemään tarvittavan hakemuspaketin ajallaan syksyn aikana.

Mitä eroa on ns. perinteisellä vaihto-oppilasohjelmalla verrattuna UP Globalin ohjelmiin?

Perinteisen vaihto-oppilasohjelman toiminta perustuu vapaaehtoisen isäntäperheiden olemassa oloon ja tästä syystä he myös saavat valita vaihto-oppilaan luokseen. Näin ollen oppilas ei voi ennakkoon tietää missä tuleva vaihtokokemuksen koti sijaitsee, tai millaisia tuleva koulu ja perhe ovat. Kun taas UP Globalin ohjelmassa voit vaikuttaa moneenkin asiaan: asumismuotoon, sijaintiin, kouluvalintaan, oppiaineisiin ja harrastuksiin.

Onko minun pakko olla urheilija tai aktiiviharrastaja voidakseni lähteä vaihtoon UP Globalin kautta?

Sinun ei tarvitse olla minkään tietyn lajin harrastaja. UP Globalin-ohjelma sopii urheilujoiden ja aktiiviharrastajien lisäksi myös kenelle vain, joka haluaa kokemukseltaan enemmän, kuin ns. perinteinen vaihtokokemus pystyy tarjoamaan.

Kuinka monta kertaa tapaan muut ohjelmassa mukana olevat nuoret?

Tulet tapaamaan muut nuoret kielitestissä syksyllä, UP Koulutapahtumassa tammikuussa, yhteisessä orientaatiopäivässä toukokuussa sekä vaihtovuoden jälkeen järjestettävissä alumnibileissä. Vastaus lyhyemmin on 3-4 kertaa.

Voinko hakea useampaan kohdemaahan samanaikaisesti?

Kyllä voit. Päätös kohdemaasta ja toivotusta koulusta tehdään ohjelmasta riippuen hakemusprosessi aikana tai UP Koulutapahtuman jälkeen.

Voiko kaverin kanssa lähteä samaan paikkaan?

Kyllä. Uuden Seelannin, Kanada High School Host Family ja USA Private Day-ohjelmissa voi valita sijainnin  ja joissain tapauksissa myös Boarding School-ohjelmassa.

Minkä ikäinen voi hakea vaihto-oppilaaksi?

UP Globalin vaihto-oppilasohjelmat ovat suunnattuja yläkoulu- ja lukioikäisille eli 14–18-vuotiaille. Joitakin yksityiskouluvaihtoehtoja on tarjolla myös jo 18 vuotta täyttäneille. Välivuosi- tai yliopisto-ohjelmiin kannattaa hakea joko lukion toisella ja tai kolmannella luokalla.

Onko minun mahdollista asua isäntäperheessä?

Kyllä. Saat itse valita, haluatko asua vaihtokokemuksen aikana koulun campuksella (Boarding School) vai isäntäperheessä (Homestay).

Voinko lähteä vain lukukaudeksi?

Kyllä voit. Varsinkin High School Host Family-ohjelmista löytyy paljon vaihtoehtoja, jopa 3 kuukauden pituisia ohjelmia.

Kuinka hyvä kielitaitoni tarvitsee olla?

Monet yhteistyökoulumme ovat erikoistuneet kansainvälisten oppilaiden kielenopetukseen, eli voit aloittaa opintosi miltä tasolta tahansa. Älä siis jännitä liikaa, opit kielen varmasti!

Mitä tarkoittaa boarding school?

Boarding school on yksityinen sisäoppilaitos, jossa asutaan koulun oman campuksen asuntolassa. Boarding schoolien campukset ovat samanlaisia kuin USA:n yliopistojen campukset, mutta oppilasmäärältään pienempiä. Campukselta löytyy lähes kaikki tarvittava päivittäiseen elämään, mm. luokkahuoneet, ruokala, kirjasto, health center sekä puitteet urheilun ja vapaa-ajan harrastamiseen.

Onko minun mahdollista saada stipendirahaa koulumaksuihin?

Kyllä on. Lue lisää stipendeistä boarding schooleihin täältä.

Kuinka vaikeaa koulunkäynti on boarding schooleissa?

Voit itse vaikuttaa vaikeustasoon kurssivalinnoillasi. Kouluja on paljon erilaisia, ja tavoite on löytää sopivan haastava koulu jokaiselle nuorelle. Lisäksi, boarding schooleissa on tasokasta opetusta, pienet luokkakoot, study hall ja tutorit oppimisesi apuna.

Voinko jatkaa vaihto-opiskelua pidempään ja valmistua?

Kyllä, kaikissa UP Globalin tarjoamissa yksityiskouluissa voi opiskella valmistumiseen asti. Myös Kanadan High School Host Family-ohjelman kautta voi valmistua.

Koska vaihtokokemus alkaa ja loppuu?

Lähtöajat vaihtelevat kohdemaasta ja ohjelman pituudesta riippuen. Pääsääntöisesti yleisin kuukausi matkalle lähtöön on elo- tai syyskuu. Lukuvuosi päättyy yleensä kesäkuun aikana. Lukukauden ajaksi vaihtoon lähtevien oppilaiden matkaanlähtö voi olla elo-syyskuussa tai tammikuussa.

Onko mielikuva yksityiskouluista ”snobimaisina” jäykkinä paikkoina oikea?

Huhupuhetta. Yksityiskoulut ovat itseasiassa ihan yhtä rentoja kouluja kuin mitkä tahansa koulut. Yksityiskoulujen oppilaat tulevat kaikenlaisista taustoista, mutta heitä yhdistää halu kehittyä opiskelussa ja harrastuksissa sekä saada ystäviä.

Onko boarding schooleissa koulupukuja?

Joissain boarding schooleissa on, mutta suurimmassa osassa kouluja on ainoastaan ”dress code”. Dress code antaa linjauksen siihen, miten kouluun tulee pukeutua. Kanadan Homestay kouluissa ei ole koulupukua.

Voiko vanhempani vierailla luonani vaihtoaikana?

Kyllä, kunhan asiasta on sovittu yhdessä koulun kanssa.

Millaiset jatko-opintomahdollisuudet on olemassa jos valmistuu ulkomailta?

Pohjoisamerikkalaisella tutkintotodistuksella voit hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin niin Suomessa, kuin muuallakin maailmassa. Lue lisää Suomen yliopistojen hakukelpoisuudesta Opintopolku.fi -sivustolta.

Miten varaan lennot?

Koulupaikkasi ja koulun alkamisajankohdan ja mahdollisen isäntäperheen varmistuttua, voit varata lennot itsenäisesti ja päästä näin kilpailuttamaan hintoja ja hyödyntämään mahdollisia kertyneitä lentopisteitä. Lisäksi UP Global toimii yhteistyössä KILROY:n kanssa, joka avustaa lentovarausten tekemisessä ja muissa matkajärjestelyissä näin halutessasi.

Mikä on Game Plan?

Se on juuri sinulle suunniteltu lista kouluista, joiden UP Global kokee parhaiten täyttävän toiveesi ja sopivan sinulle parhaiten!

Voinko käydä vaihtokokemuksen aikana kotona?

Boarding schoolia käytäessä loma-aikoina (Thanksgiving break, Christmas break & Spring break) voit vierailla kotona Suomessa.

 

 

UNIVERSITY

Milloin hakuprosessi kannattaa aloittaa?

Hakuprosessi kannattaa aloittaa mahdollisimman ajoissa, mieluiten noin 12 kuukautta aikaisemmin kuin olet suunnitellut aloittavasi opintosi ulkomailla – näin sinulla on parhaimmat mahdollisuudet onnistua hakuprosessissa.

Miten USA:ssa suoritettu tutkinto vastaa kotimaista tutkintoa?

Suomen Opetusministeriö hyväksyy ulkomaiset tutkinnot kotimaisia vastaaviksi, jos tutkinto on suoritettu ns. akkreditoidussa oppilaitoksessa. UP Global tekee yhteistyötä vain kyseisten oppilaitosten kanssa.

Miten asuminen USA:ssa järjestyy?

Opiskelija-urheilijan ei tarvitse huolehtia asunnon hankkimisesta, sillä valmentajat hoitavat sen asian kuntoon ennen USA:han saapumista. Ensimmäisen vuoden asuminen tapahtuu yleensä campus-alueella ja sen jälkeen monet muuttavat pois yksityiseen asumismuotoon kavereidensa kanssa. Jos yliopisto maksaa asumisen, niin silloin se yleensä asutaan campus-alueella, mutta siitäkin voi tapauskohtaisesti keskustella.

Mitä UP Globalin välityspalkkioon sisältyy?

Palvelumaksu kattaa henkilökohtaisen tapaamisen ja ammattitaidolla laaditun suunnitelman sopivista kohdekouluista (Game Plan), ohjeistuksen ja avun hakuprosessin jokaisessa vaiheessa, lähtövalmisteluista koulupaikan vastaanottamiseen saakka. Ohjelmassamme mukana olevat ja olleet oppilaat ovat tervetulleita UP Globalin alumnitapaamisiin kaikkien muiden opiskelijoidemme kanssa tulevina vuosina.

Onko mahdollista lähteä lyhyemmäksi aikaa vai tuleeko tutkinto suorittaa loppuun?

On mahdollista lähteä myös lyhyemmäksi ajaksi. Valmentajat pääosin etsivät opiskelijaurheilijoita, jotka suorittavat koko neljän vuoden tutkinnon, mutta lyhyempi aika ei ole stipendin saamiseen esteenä.

Onko yliopistojen välillä suuria eroja?

Kouluja löytyy monia tuhansia, joten on luonnollista, että yliopistojen välillä on huomattavia eroja niin urheilullisesti kuin akateemisesti. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että löydät itsellesi useamman vaihtoehdon, joista pääset valitsemaan itsellesi sopivan yliopistopaikan. Universal Players Global auttaa jokaista asiakastaan henkilökohtaisesti ja jokaiselle urheilijalle tehdään oma Game Plan, minkä avulla pyrimme löytämään juuri täydellisen vaihtoehdon sinulle.

Minkä tasoinen urheilija pitää ollasaadakseen urheilustipendin?

Tähän kysymykseen on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta, sillä tilanne on aina tapauskohtainen. Nyrkkisääntönä voi kuitenkin sanoa seuraavaa: sellaiselle urheilijalle, joka on vakavissaan ollut mukana kilpailutoiminnassa toisen asteen koulutuksen loppuun asti ja omaa hyvän asenteen harjoitteluun, löytyy urheilijalle oman tasonsa mukainen yliopisto USA:sta. Urheilijan ei suinkaan tarvitse olla lajissaan ikäluokkansa huippua.

Millaisia SAT-, ACT- ja TOEFL-kielitestit ovat?

SAT (Scholastic Aptitude Test) on monivalintatesti, jolla amerikkalaiset pyrkivät high schoolinsa lopussa yliopistoon. Puolet testistä on englantia ja puolet matematiikkaa. Verbaaliosuus on vaikeahko, mutta matematiikan osuudesta suomalaiset saavat parhaiten pisteitä, sillä se on lukion perusmatematiikkaa. Testin maksimipistemäärä on 1600. Eri urheilulajien sarjatasoille on eri vaatimukset pistemäärissä.
ACT (American College Testing) on monivalintatesti myös, joka on hyvin samantapainen kuin SAT. Kokeessa testataan matematiikkaa, englantia, mutta myös luonnontieteitä. Testissä on lisäksi kirjoitusosuus, mitä ei kuitenkaan velvoiteta tekemään.
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) on ulkomaalaisille yliopistoon pyrkiville oppilaille tarkoitettu monivalintatesti. Koe on pelkästään englannin kieltä ja kielioppia käsittelevä testi.
Kaikista kokeista kyllä selviää, kunhan niihin valmistautuu huolella.

Onko mahdollista saada muuta avustusta opiskelumaksuihin kuin urheilustipendi?

Yliopistot Yhdysvalloissa myöntävät myös hyvin paljon stipendejä akateemisesti lahjakkaille urheilijoille ja kansainvälisille opiskelijoille. Kyseiset stipendivaatimukset vaihtelevat koulukohtaisesti, mutta me autamme sinua löytämään mahdolliset akateemiset stipendit. KELA tukee ulkomailla opiskelevia omien avustustensa kautta. Näistä lisätietoa saat meiltä.

Mitä jos opiskelen jo yliopistossa tai AMK:ssa Suomessa?

Joissakin tapauksissa korkeakouluissa jo opiskelevat suomalaiset urheilevat nuoret ovat jopa halutumpia urheilijoita kuin ns. normaalit urheilijat suoraan toisen asteen jälkeen. Useasti amerikkalaisiin yliopistoihin on helpompi päästä jo korkeakoulussa opiskelevana hakijana ja tässä tapauksessa myös edustusoikeusasiat ovat helpommin hoidettavissa. On myös mahdollista lähteä vaihtoon lukuvuodeksi korkeakoulusta Suomesta. Tällöin opiskelijan täytyy ilmoittautua poissaolevaksi suomalaisessa instituutiossa ja suorittaa opintoja yhdysvaltalaisessa yliopistossa. Myös maisterin opinnot järjestyvät urheilustipendillä, jos kandivaiheen opinnot on saanut valmiiksi aikataulun mukaisessa ajassa.

Unohtumaton vaihtovuosi ulkomailla

Toimintamme on ainutlaatuista koko maailmassa ja nyt myös taloudellisesti mahdollista entistä useammalle nuorelle.

Ota yhteyttä

Copyright 2019 Universal Players Global. Site by JCO Digital.

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Hyväksyt evästeiden käytön käyttämällä sivustoamme. Lisätietoja.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sulje